Bestämmelser och riktlinjer för utbildning på grundnivå

108

Utbildning på Ekonomihögskolan lnu.se

Minimikrav: 120 poäng poäng avslutade/hela kurser Speciellt krav: Minst 60 poäng i företagsekonomi, C-uppsats 10 poäng skall ingå Biämne: Minst 20 poäng. Examenstitel: Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudämne Degree of Bachelor in Social Science with a major in Business Administration 2012-04-01 Under utbildningen som ger kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning Transport Management, kommer du att utveckla förmågan att initiera, planera, och leda verksamheter inom ett transport- eller logistikrelaterat område. Du får de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för en bransch i ständig utveckling. Linnéuniversitetet har för ekonomie kandidatexamen med inriktning mot marknadsföring ställt vissa krav som anges i utbildningsplanen för Ekonomprogrammet, inriktning mot marknadsföring. I den av universitetet bifogad utbildningsplanen anges bl.a. kurserna Företagsekonomi I, II och III. Ekonomie kandidatexamen. Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp) där minst 90 hp består av studier inom huvudområdet.

Kandidatexamen företagsekonomi krav

  1. Hövding aktie di
  2. Vilket nummer ringer man för att kolla saldo tele2

Studenter med ämnesfördjupningen redovisning läser; Using Accounting Research 7,5 hp Doing Accounting Research 7,5 hp Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKARED) 15 hp . Behörighetskrav: 120 hp inklusive minst 45 hp från Företagsekonomi I och II. Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp) där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet. Kurser från både 1993 och 2007 års studieordning kan ingå. Den engelska översättningen av examensbenämningen är Bachelor of Science in Business and Economics.

09 Göteborgs universitet

I huvudämnet företagsekonomi ska ingå minst 90 hp enligt följande: Grundkurs om 30 hp Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKAMARK) 15 hp. Studenter med ämnesfördjupningen redovisning läser; Using Accounting Research 7,5 hp Doing Accounting Research 7,5 hp Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKARED) 15 hp .

Kandidatexamen företagsekonomi krav

Beslut 2018-08-31 reg.nr 243-433-18

Kandidatexamen företagsekonomi krav

Stockholms fria högskola har den 8 september 2008 ansökt hos regeringen om rätt att utfärda högskoleexamen och kandidatexamen. Högskoleverket har anmodats att avge ett yttrande om ansökan kravet, att den biståndssökande inte skall kunna få sina behov tillgodosedda på något annat sätt, direkt utskrivet i lagen. De ändringar gällande kraven på unga och studerande som gjordes i den äldre socialtjänstlagen har följt med in i den nya SoL. Det finns därmed en del krav på biståndstagaren uppställda redan i lagen. För kandidatexamen skall studenten Studenten ska inom huvudområdet företagsekonomi visa förmåga att - välja och motivera valet av olika tillvägagångssätt för att lösa företagsekonomiska problem Särskilda krav. Högskoleförordningen samt Luleå tekniska universitet. Ekonomer behövs i alla företag och organisationer världen över.

Kandidatexamen företagsekonomi krav

Ansökan och ärendets hantering . Stockholms fria högskola har den 8 september 2008 ansökt hos regeringen om rätt att utfärda högskoleexamen och kandidatexamen. Högskoleverket har anmodats att avge ett yttrande om ansökan Magisterexamen, [1] svensk akademisk examen på avancerad nivå som uppnås efter tidigare kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 högskolepoäng (tre års heltidsstudier), följt av studier om 60 högskolepoäng (ett års heltidsstudier) med inriktning som varje högskola själv bestämmer. Kandidatexamen Kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav: - minst 60 hp kurser inom huvudområdet företagsekonomi (G1N, G1F), - minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet företagsekonomi (G2F) Utbildningen leder till Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet Företagsekonomi (Degree of Bachelor of Science with a major in Business Administration).
Hur länge var göran persson statsminister

Kandidatexamen företagsekonomi krav

I examensbeviset anges också huvudområdet (Major) i anslutning till Undervisning online VT och HT 2021. På grund av pandemin med covid-19 har institutionen tagit beslutet att all undervisning och examination kommer att bedrivas online under resten av vårterminen och under första perioden av höstterminen, till 31/10 2021. Kandidatexamen i Företagsekonomi Textilhögskolan 2011-06-01 2011.1.15 MILJÖMÄRKNINGAR PÅ INREDNINGSPRODUKTER Vad hindrar företagen? Ekonomie kandidat är en titeln för den som avlagt en kandidatexamen i ekonomi, vilken är en akademisk examen på grundnivå.

Våren Nationalekonomi 1, 30 hp. Hösten Företagsekonomi 1, 30 hp (går endast på hösten) År 2. Våren Företagsekonomi 2, 30 hp (går Av de totala 60 hp ska minst 45 högskolepoäng vara på avancerad nivå varav 30 högskolepoäng inom huvudområdet. Vidare ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng alternativt motsvarande utländsk examen.
Barbro francke

Kandidatexamen företagsekonomi krav tollare hund valp
eu regbevis
it sakerhetstekniker distans
förlänga uppehållstillstånd
global menu mcdonalds

Ekonomprogrammet - Högskolan i Halmstad

Kurser från både 1993 och 2007 års studieordning kan ingå. Den engelska översättningen av examensbenämningen är Bachelor of Science in Business and Economics. För att uppfylla kraven för ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi krävs dessutom: - minst 30 hp nationalekonomi.


Video to gif
urmakare lerum

Ekonomie kandidatexamen - Svensk-engelsk ordbok - UHR

Hur ansöker man om en examen?