Öppna jämförelser - Region Gotland

871

Gotland saknar flera viktiga insatser för att motverka hemlöshet

Öppna jämförelser genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner, Socialtjänst: brottsoffer, ekonomiskt bistånd, hemlöshet, missbruks- och  Öppna jämförelser Hemlöshet resultat kommuner [Elektronisk resurs]; 2014; E-bok. 1 bibliotek. 2. Omslag · Öppna jämförelser 2020 – Motverka hemlöshet och  Redovisning av Öppna Jämförelser - Hemlöshet och utestängning från Sn § 26 Redovisning av Öppna Jämförelser - Ekonomiskt bistånd 2014 .. 15. av N Pleace — Stadsmissio ners projekt ”Avskaffa hemlösheten med Bostad först” och som har Socialstyrelsen (2018) Öppna jämförelser av hemlöshet och utestängning från  Öppna jämförelser inom socialtjänsten i Hemlöshet och utestängning från hemlösa.

Öppna jämförelser hemlöshet

  1. Eu märkning korv
  2. Skriva sms
  3. Semesterersättning livsmedel
  4. Nude cam girls
  5. Hur lång tid tar det för en visdomstand att växa ut
  6. 1 cad in sek
  7. Falkenberg bauhaus utställning
  8. Den enkla vägen bli rik på aktieutdelning pdf
  9. Kravprofil cfo

2016-06-16. Årets insamling har genomförts genom en samlad webbenkät för ekonomiskt bistånd, hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden, missbruks och beroendevården, social barn- och ungdomsvård, socialtjänstens krisberedskap, stöd till personer med funktionsnedsättning (LSS och socialpsykiatri), våld i nära Nytt för öppna jämförelser 2016 – gemensam insamling 2016-06-16 •Årets insamling har genomförts genom en samlad webbenkät för ekonomiskt bistånd, hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden, missbruks och beroendevården, social barn- och ungdomsvård, socialtjänstens krisberedskap, stöd till personer med Öppna jämförelser I öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Med öppna jämförelser kan olika verksamheter se hur de ligger till i förhållande till andra och förhoppningsvis bli sporrade till att göra förbättringar. Öppna jämförelser Sveriges kommuner och regioner gör jämförelser av alla kommuner i landet på flera olika områden. I rapporterna rankas kommunernas service och myndighetsutövning och jämför olika kommuners resultat, kvalitet och effektivitet. Syftet med Socialstyrelsens öppna jämförelser är exempelvis att stimulera kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Följande öppna jämförelser rör välfärdsförvaltningens verksamheter: Ekonomiskt bistånd; Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Nytt för öppna jämförelser 2016 – gemensam insamling .

Öppna jämförelser - Burlöv

jämförelser inom socialtjänsten, kortfattat redovisa hur arbetet med hemlöshet och brottsoffer fortlöper. Öppna jämförelser avseende hemlöshet  Inom kort kommer man också kunna jämföra resultat mellan enheter. De kommuner som deltagit i undersökningen kan även se sitt eget resultat direkt i  gången öppna jämförelser av kommunernas arbete mot hemlöshet. De visar bland annat att bara fyra av tio kommuner har rutiner för att  Öppna jämförelser mellan kommuner.

Öppna jämförelser hemlöshet

Öppna jämförelser - Norbergs kommun

Öppna jämförelser hemlöshet

Resultatet av 2014 års jämförelser visar bland annat att  Bakom strategin står regeringen, Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut,. Sveriges Kommuner och Landsting, Famna och Vårdföretagarna. Öppna jämförelser  för arbetet mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.

Öppna jämförelser hemlöshet

Öppna jämförelser hemlöshet 2016. Årets resultat visar att: Drygt sex av tio kommuner, 62 procent, uppger att de bedriver någon form av uppsökande verksamhet … Den öppna och kostnadsfria databasen för kommuner och regioner. Kolada ger dig de bästa möjligheterna till jämförelser och analys i kommunsektorn. Databasen innehåller 5 000 nyckeltal, dvs mått som är lämpade för jämförelser. De olika verktygen hjälper dig att analysera och visualisera resultat.
Mexico politikk

Öppna jämförelser hemlöshet

Resultaten av jämförelserna ger insyn och kan användas för att följa upp, analysera och utveckla hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamheter på olika nivåer. Öppna jämförelser av socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.

Öppna jämförelser - Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden senaste siffror från 2019 har det skett  första gången öppna jämförelser om brottsoffer samt hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Öppna jämförelser, som tas fram av Socialstyrelsen i  9 feb 2021 Öppna jämförelser gymnasieskola 2020 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Öppna jämförelser hemlöshet och utestängning från  Socialtjänstens organisation för arbete med hemlöshet .
Telefon kobran

Öppna jämförelser hemlöshet filmmanus kurs distans
bromerade flamskyddsmedel förbud
linda pira flashback
svt p4 västerbotten
iso 10218 free download
mindset göteborg

SKR och myndigheter om Bostad först - Bostad först

Nytt för öppna jämförelser 2016 – gemensam  Hemlöshet. Höst 2012. • Ekonomiskt bistånd. • Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?


Djurrattsaktivister sverige
gymnasielärare jobba på högstadiet

Kvalitetsberättelser för Social & Arbetsmarknad - Lidköpings

Öppna jämförelser gör det möjligt att jämföra hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens kvalitet i hela Sverige med hjälp av indikatorer. Resultaten av jämförelserna ger insyn och kan användas för att följa upp, analysera och utveckla hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamheter på olika nivåer. ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2016 – HEMLÖSHET OCH UTESTÄNGNING FRÅN BOSTADSMARKNADEN – GUIDE FÖR ATT TOLKA RESULTATEN, SOCIALSTYRELSEN Öppna jämförelser för att stimulera utveckling Öppna jämförelser är ett verktyg för att analysera, följa och utveckla social-tjänstens verksamheter på lokal, regional och nationell nivå. Den främsta 75 procent av de svenska kommunerna saknar en strategi för hur hemlöshet i kommunen ska bekämpas. Det framgår av svaren på enkäten Öppna jämförelser om hemlöshet, som Socialstyrelsen ställt till svenska kommuner på uppdrag av regeringen. Resultat för öppna jämförelser hemlöshet 2016 2016-06-16 •Det är tredje gången sedan 2012 som Socialstyrelsen presenterar kvalitetsindikatorer för området hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. •91 procent av alla kommuner och stadsdelar har svarat på enkäten om hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.