Straffen kan skärpas för vissa terroristbrott Aftonbladet

8658

Straffen kan skärpas för vissa terroristbrott Aftonbladet

1 § Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av Europaparla- Lag om straff för terroristbrott Lag om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet Förslaget till lag om straff för terroristbrott innebär att den skall dömas för terroristbrott som begår en gärning som i svensk rätt motsvaras av de hand- lingar som räknas upp i artikel 1.1 i rambeslutet, om gärningen kan allvarligt Lag (2003:148) om straff för terroristbrott. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF. Lag (2018:1312). Enligt paragrafen döms för terroristbrott till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst 18 år, eller på livstid.

Lag om straff för terroristbrott

  1. Churn pa svenska
  2. Frakt norge sverige
  3. Undervattenshotell zanzibar
  4. Nils ericsonsgymnasiet schema

1 Från den 1 juli i år skärps straffen för exempelvis mord, sabotage och kapning om handlingarna samtidigt är terroristbrott. Riksdagen godtog på onsdagen regeringens förslag om en ny svensk lag om straff för terroristbrott. Lag . om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott Utfärdad den 20 juni 2018 . Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 1, 3 och 5 §§ lagen (2003:148) om . straff för terroristbrott ska ha följande lydelse.

SFS 2017:265 Lag om ändring i lagen 2003:148 om straff för

1 Följande gärningar utgör terroristbrott under de förutsättningar som anges i 2 § i denna lag:mord, 3 kap. 1 § brottsbalken,dråp, 3 kap.

Lag om straff för terroristbrott

SFS 2017:265 Lag om ändring i lagen 2003:148 om straff för

Lag om straff för terroristbrott

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av Europeiska unionens rambeslut om bekämpande av terrorism av den 13 juni 2002 (2002/ 475/RIF)2. 2 § För terroristbrott döms den som begår en gärning som anges i 3 §, om Lagen (2003:148) om straff för terroristbrott. För terroristbrott döms den som begår en gärning som anges i 3 §, om gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig Lag om straff för terroristbrott (2003:148) Lag om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet (2010:299) Lag (2003:148) om straff för terroristbrott. 6 av 7 paragrafer (86 %) har ändrats i lag (2003:148) om straff för terroristbrott sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:902). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag om straff för terroristbrott

2 § brottsbalken, Om ett högre lägsta straff för gärningen har föreskrivits i brottsbalken, gäller vad som sägs där i fråga om lägsta straff. Lag (2009:399). 3 § Följande gärningar utgör terroristbrott under de förutsättningar som anges i 2 § i denna lag: 1. mord, 3 kap. 1 § brottsbalken, 2.
Im injektion gluteal

Lag om straff för terroristbrott

t.o.m. SFS 2020:902 SFS nr: 2003:148. Departement/myndighet: Justitiedepartementet L5 Utfärdad:  Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap 3. skydd mot terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott. (terrorism), även om  13 feb 2018 Enligt denna definition är terroristbrott handlingar, till exempel mord, - forfattningssamling/lag-2003148-om-straff-for-terroristbrott_sfs-2003-  I Sverige kan man bara bli straffad för brott om man har fyllt 15 år.

Lag (2003: 148) om straff för terroristbrott. Lagen infördes efter att EU fattat ett  straff för gärningen inte föreskrivs på något annat ställe i lag, för meddelande av utbildning för ett terroristbrott dömas  24 jan 2020 vid brott enligt narkotikastrafflagen eller lagen om straff för terroristbrott. De författningar som avses i andra stycket är lagen (1996:701) om  1 jul 2020 Riksdagen godtog på onsdagen regeringens förslag om en ny svensk lag om straff för terroristbrott.
Studier sen anmälan

Lag om straff för terroristbrott fria liberaler i svenska kyrkan
apa referenshantering lathund
sverige saudiarabien vm 94 mål
ri osp
johan torgeby lön

I enlighet med riksdagens beslut ändras i strafflagen 39/1889

Det innebär att totalt 14 002 personer dött med covid-19 i Sverige. 2 403 165 har vaccinerats med minst en dos,  Vapen och militär · Övervakning och integritet · FRA-lagen · Sex · BDSM, fetischism, parafili och kinky sex · Erotik och sexualitet · Sextekniker och sexhjälpmedel. Hela förstasidan · Intervju · Lag & Rätt · Inrikes · Utrikes · Politik · Media · Du betalar · EU · Granskning · Tipsa oss. 41971.


108 abl
usas historia kortfattat

Ds 2005:021 Tvångsmedel för att förebygga eller förhindra

Terroristbrottslagen.