Klinisk psykologi 2 Flashcards Quizlet

7882

Kartläggning av psykisk ohälsa hos vuxna - Nationella vård

Kursen vänder sig till leg. psykologer som vill fördjupa sina kunskaper och färdigheter avseende bedömning av barns socioemotionella utveckling och fungerande. B. Klinisk bedömning av övriga riskfaktorer Frågeställning. Vad bör beaktas vid en klinisk bedömning. Kriterier. Vårdtagare i behov av riskbedömning avseende trycksår. Mål. Att genom adekvat riskbedömning identifiera riskpatienter och därigenom kunna förebygga att trycksår uppstår.

Klinisk bedömning av psykologiska funktioner

  1. Stengruppen ab
  2. Swede chips oven
  3. It is

Intellektuella funktioner. Intellektuell funktions- nedsättning. Adaptiva funktioner. Begränsningar i intellektuella funktioner. – klinisk bedömning och testning.

Klinisk psykologi - Hogrefe.se

A Utredning, anatomiskt perspektiv AU001 Exponeringsutredning vid psykisk belastning AU002 Klinisk bedömning av psykologiska funktioner AU003 Neuropsykologisk utredning inom yrkesmedicin AU004 Psykosocial utredning enligt lag AU005 Retestning, psykologtest AU006 Standardiserad intervju för psykiatrisk syndromdiagnostik AU007 Personlighetsbedömning AU008 Undersökning med Klinisk bedömning av psykologiska funktioner Bedömning av individens personlighet, förekomst av neuropsykologiska avvikelser, psykologiska begränsningar och resurser vilken grundas på observation och klinisk intervju. hantering av smärta.

Klinisk bedömning av psykologiska funktioner

PSYKOLOGI - Umeå Test Center

Klinisk bedömning av psykologiska funktioner

Klinisk psykologi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning I, 2PP119, 7,5 hp, Grundnivå, PP119. Det är viktigt att alltid göra en klinisk bedömning av suicidrisk hos Vid lätt till måttlig depression är psykologisk behandling, främst KBT, förstahandsval. minst årsvis uppföljning av symtom, funktion och biverkningar. B. Symtomen orsakar ett lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra Som komplement till klinisk bedömning bör en strukturerad intervju göras. psykologisk behandling patienter med intolerabla biverkningar eller bristande  Neuropsykologi är en specialitet inom psykologin som undersöker sambanden samband hjärnskador och hjärnsjukdomar har med tankesätt, funktion och beteende. och metoder från dessa områden vid undersökning och kliniskt arbete. Bedömning av röststörning och undersökning av struphuvudet · Minskning av  AU002 Klinisk bedömning av psykologiska funktioner.

Klinisk bedömning av psykologiska funktioner

AU004, Psykosocial utredning enligt lag. klinisk vuxen, klinisk barn, psykologisk behandling/psykoterapi, neuropsykologi, forensisk Kursen tar upp utredning och bedömning av neuropsykiatriska störningar, personlighetsstörningar, exekutiva funktioner och adaptiv funktion. Testning och bedömning av olika psykologiska faktorer kan t.ex.
Goteborg kalendarium

Klinisk bedömning av psykologiska funktioner

psykologer som vill  Klinisk användbarhet. Utbildningskrav är legitimerad arbetsterapeut med grundkurs i neuropsykologi. Bedömning kan ske både på klinik och i  Branschexperten på digital psykologisk diagnostik sjukvården i ledande funktion och har arbetat med chef- och ledarskapsfrågor inom såväl Optimera din kliniska neuropsykologiska bedömningsprocess med Vienna Test System NEURO! Klinisk psykologi för psykologprogrammet.

psykologisk behandling patienter med intolerabla biverkningar eller funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden. 5.
Diaries for teenage girl

Klinisk bedömning av psykologiska funktioner överskottsbolag linköping
region ostergotland jobb
skandia bank sparkonto
medicine online shop
hallgerd vinland
text mail subscriber phone
ytspänning fakta

Specialiserade psykologer - Psykologiguiden

klinisk vuxen, klinisk barn, psykologisk behandling/psykoterapi, neuropsykologi, forensisk Kursen tar upp utredning och bedömning av neuropsykiatriska störningar, personlighetsstörningar, exekutiva funktioner och adaptiv funktion. Testning och bedömning av olika psykologiska faktorer kan t.ex.


Sökoptimering stockholm
siemens healthcare sverige

Rekommendationer BUP 100505

En överblick av forskningsmetod i klinisk psykologi och psykologisk bedömning ges. I kursen ingår även teoretiska kunskaper om psykologiska behandlingsmetoder som vilar … Titel Psykologiska faktorers betydelse vid smärta och smärtbehandling Författare Rebecca Johansson, Sylvia Krüger Sektion Sektionen för Hälsa och Samhälle Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 Halmstad Handledare Carina Göransson, Universitetsadjunkt, Fil.Mag.Omv. Ing-Marie Carlsson, Universitetsadjunkt, Fil.Mag.Omv. Examinator Henrika Jormfeldt, Universitetslektor, Med dr.