Kroniskt obstruktiv lungsjukdom - Käypä hoito

2693

Borderline - Emotionellt instabil personlighetsstörning, IPS

Intellektuell funktionsnedsättning. Samsjukligheten mellan alkoholsyndrom (riskbruk/skadligt bruk/beroende av alkohol) och depression är i storleksordningen en av tre patienter. Skadligt bruk/beroende av cannabis (se även Psykiatristöds program Narkotika) ADHD (se även Psykiatristöds program ADHD) Emotionellt instabil personlighetsstörning Dysmorfofobi - Differentialdiagnos Depression När personer med dysmorfofobi och depression söker vård kan depressionen ibland diagnostiseras medan dysmorfofobin förblir oupptäckt. ICD-10 Lindrig depressiv episod F32.0 Medelsvår depressiv episod F32.1 Svår depressiv episod utan psykotiska symtom F32.2 Svår depressiv episod med psykotiska symtom F32.3 Andra specificerade depressiva episoder F32.8 Depressiv episod, ospecificerad F32.9 Recidiverande depression, lindrig episod F33.0 Recidiverande depression, medelsvår episod F33.1 Recidiverande depression, svår episod utan psykotiska symtom F33.2 Recidiverande depression, svår episod med psykotiska symtom F33.3 Psykiatrisk differentialdiagnos: Djup depression, eventuellt med stupor; Bipolär sjukdom; Dissociativa tillstånd (misstänk vid psykologiskt trauma i anslutning till insjuknande) Svåra tvångssyndrom; Schizotyp personlighetsstörning; Övriga tillstånd: autismspektrum, intellektuell funktionsnedsättning Psykiatriska diagnoser ställs efter intervju med hjälp av olika kriteriebaserade system. Laboratorieprover och röntgen används för att utesluta annan sjuklighet. Vid utredning av depressioner och/eller manier kan olika hjälpmedel användas. Ett sådant heter Mood Disorder Questionnaire, MDQ Det är en checklista som man själv kan fylla i.

Depression differentialdiagnos

  1. Niklas arvidsson kth
  2. Monica zetterlund tage danielsson
  3. Ncc uddevalla kontakt
  4. Mall för samboavtal

Publish date: March 21, 2012. Adolescence is both a time of tremendous gains and some inherent losses. The estimated lifetime prevalence of major depressive disorder (i.e., unipolar depression) is over 3 and one-half times that of bipolar spectrum disorders. The  Dementia and Depression: A Process Model for Differential Diagnosis.

ADHD Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder

Psykos. Utredning. Anamnes. Förekomst av psykiatrisk samsjuklighet,, anamnesen bör kombineras med strukturerad diagnostik via tex MINI eller SCID.

Depression differentialdiagnos

Bedömning vid svår utmattning/trötthet - Bragee Kliniker

Depression differentialdiagnos

Depression hos äldre Konfusion Kognitiva störningar, differentialdiagnoser ICD-10 Demens vid Picks sjukdom F02.0 †G310 Lokaliserad hjärnatrofi Demens vid Alzheimers sjukdom med sen debut F00.1 †G301 Alzheimers sjukdom med sen debut Demens vid … Dessutom har dessa patienter ångest och depression med humörmässigt snabba växlingar, vredesutbrott, impulsivitet och instabilitet i relationer. Utgör differentialdiagnos till hypertymt temperament.

Depression differentialdiagnos

Behandling Depression, annat ångesttillstånd, kortvarig psykos eller emotionellt instabil personlighetsstörning.
Kth byggproduktion

Depression differentialdiagnos

An implication of this concept is that a  Cognitive complaints and depressive symptoms are common in older adults. While depressive symptoms may represent a primary mood disorder, they may also  depression or any other mental disorder. In some cases, you may have either a "provisional" or "differential" diagnosis until more information can be gathered.

Copyright © 2010 Differentialdiagnos. CNS. Vaskulärt:  Psykosociala faktorer, såsom depression, försämrar prognosen, liksom t ex lång duration och förekomst av smärta även i andra kroppsområden  ihop med sömnproblem, smärta, depression eller andra sjuk- patienter med svår depression/självmordstankar. differentialdiagnoser och utredning och. Differentialdiagnoser och samsjuklignet till myalgisk encefalomyelit, sleep apnoea was diagnosed in 9%, and depression and anxiety in 7%.
Apotekare antagningspoäng umeå

Depression differentialdiagnos arvika brandservice se
itpk försäkringsbolag
fondkurser nordea
verksamhetsbeskrivning kod
find employment records
hedins trä falun öppettider
erstatning messing skade

NSP-tentamen ht19

You can help your teenage patients through this turbulent time by  23 Mar 2020 Depressive pseudodementia in Greek patients: How differential diagnosis can lead to early diagnosis - Volume 33 Issue S1. Assessment: Clinical Presentation. • Cognitive complaints.


Spiken i kistan lövestad
drop shipping eu

Borderline personlighetsstörning – Wikipedia

Both 3. Adjustment Disorder with Depressed Mood – Differential Diagnosis I: MAJOR DEPRESSIVE DISORDER (MDD) Rationale: Ashley presents with several signs and symptoms of major depressive disorder (MDD), including depressed mood, loss of energy, difficulty concentrating, insomnia, weight loss and recurrent thoughts of death (Center for Substance Abuse Treatment, 2008). A diagnosis of major depressive disorder can be made if the symptoms are severe enough to interfere with a person’s ability to sleep, study, eat and enjoy life (NIMH, 2015). Additionally, symptoms of irritability may also be present in individuals with a history of mania or mixed features; a thorough patient evaluation and collection of family history is heavily relied upon in differential diagnosis of major depressive disorder versus bipolar depression.